Alianta Romanilor Digitali emblema plus logo.

Despre Noi

Despre Noi

Despre Noi

Despre Noi

Alianța Românilor Digitali este un partid politic care militează pentru o Românie modernă, conectată la lumea digitală. Credem că tehnologia digitală poate fi o forță puternică pentru binele comun, dar că trebuie folosită responsabil și echitabil.

Documente

Statutul Partidului

Click pentru a descărca fișierul.

Program Politic

Click pentru a descărca fișierul.

Act de Constituire

Click pentru a descărca fișierul.

Fondatori

VOINEA GHEORGHE-SORINEL

HALIU NICOLAE

HALIU IONEL-SORIN

Principii fundamentale

Alianța Românilor Digitali (ARD) este un partid politic cu o viziune social-economică bazată pe următoarele principii fundamentale:

Libertatea individuală: ARD crede în libertatea individuală ca fiind fundamentul unei societăți prospere și echitabile. Libertatea individuală presupune dreptul fiecărui individ de a-și alege propriul destin, de a-și exprima opiniile și de a-și desfășura activitatea în mod liber.

Justiția socială: ARD crede că justiția socială este esențială pentru o societate echitabilă. Justiția socială presupune ca toți cetățenii să aibă acces egal la oportunități și resurse, indiferent de statutul lor social sau economic.

Dezvoltarea durabilă: ARD crede că dezvoltarea durabilă este singura modalitate de a asigura un viitor prosper pentru generațiile viitoare. Dezvoltarea durabilă presupune echilibrul dintre creșterea economică, protecția mediului și bunăstarea socială.

Obiectivele sociale

ARD își propune să realizeze următoarele obiective sociale:

Ocrotirea drepturilor omului: ARD se angajează să ocrotească drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea de asociere.

Echitatea socială: ARD se angajează să reducă inegalitățile sociale și să promoveze justiția socială.

Sănătatea publică: ARD se angajează să îmbunătățească starea de sănătate a populației române.

Educația: ARD se angajează să îmbunătățească calitatea educației în România.

Cultura: ARD se angajează să promoveze cultura română și să sprijine dezvoltarea creativității.

Obiectivele economice

ARD își propune să realizeze următoarele obiective economice:

Creșterea economică sustenabilă: ARD se angajează să promoveze o creștere economică sustenabilă, care să beneficieze tuturor cetățenilor români.

Crearea de locuri de muncă: ARD se angajează să creeze noi locuri de muncă, în special în sectoarele economice cu potențial de dezvoltare.

Reducerea sărăciei: ARD se angajează să reducă sărăcia și excluziunea socială.

Modernizarea economiei: ARD se angajează să modernizeze economia românească, prin investiții în tehnologie și inovație.

Protecția mediului: ARD se angajează să protejeze mediul înconjurător.

Strategii de implementare

Pentru a implementa aceste obiective, ARD propune următoarele strategii:

Reforma sistemului juridic: ARD propune reformarea sistemului juridic pentru a asigura o mai mare protecție a drepturilor omului și a justiției sociale.

Investiții în educație și sănătate: ARD propune investiții semnificative în educație și sănătate pentru a îmbunătăți calitatea vieții populației române.

Reforma sistemului fiscal: ARD propune reforma sistemului fiscal pentru a reduce inegalitățile sociale și a promova o creștere economică sustenabilă.

Promovarea investițiilor străine directe: ARD propune promovarea investițiilor străine directe pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a moderniza economia românească.

Protecția mediului: ARD propune adoptarea de politici de protecție a mediului pentru a asigura un viitor durabil pentru generațiile viitoare.

Concluzie

Doctrina social-economică a ARD este o viziune progresistă, care are ca obiectiv crearea unei societăți mai prospere, mai echitabile și mai durabile.

Vreau să fiu alaturi de voi #ARD

Vreau să fiu alaturi de voi #ARD

Vreau să fiu alaturi de voi #ARD

Built with ❣️ by ACVERA
Copyright © 2024 Alianta Romanilor Digitali